Portal informacyjny dla polskich marynarzy

Blindziarze z portów Afryki

Ostatnio Administracje Morskie otrzymały wiele raportów o pasażerach na gapę z południowo i zachodnioafrykańskich portów ujawnionych na statkach będących w morzu, bądź podczas przeszukania statku przed odcumowaniem. Na podstawie obserwacji z otrzymanych raportów wykazano sposoby dostania się pasażerów na gapę się na statki. Główne z nich to : wchodzenie na pokład po linach cumowniczych, wchodzenie od strony steru, ukrywanie się w kontenerach przed ich załadunkiem.

Po dostaniu się na pokład blindziarze ukrywali się, niezauważenie, w przeróżnych miejscach, czasami trudnych do wyobrażenia dla członków załóg. Najbardziej ulubionymi skrytkami pasażerów na gapę były : komora łańcuchowa, przestrzeń trzonu sterowego, komin, pomieszczenia siłowni, dźwigi pokładowe oraz kontenery.

W większości przypadków ujawniono, że pasażerowie na gapę dostawali się na pokład w czasie pomiędzy przeszukaniem statku, a jego odcumowaniem. Zanotowano też wejścia na statek w czasie manewrów odcumowania, podczas rzucania cum. Wsiadanie wspomagane było przez małe łodzie i w kilku przypadkach łódź wracała, aby podjąć pasażerów na gapę po tym jak wyskoczyli za burtę po ich odkryciu. Odnotowano także przypadki użycia piły ręcznej do przecięcia zabezpieczeń dostępu do przestrzeni trzonu sterowego.

Obecność blind na pokładzie to ogromny problem, szczególnie dla kapitana i właściciela/operatora statku, którzy są za nich odpowiedzialni. Regulacje poszczególnych Administracji wymagają przeszukania statku pod tym kątem przed wyjściem z portu i odnotowania tego faktu w dzienniku okrętowym. Procedury przeszukania zawarte są w statkowym planie ochrony (SSP).

Odkrycie pasażera na gapę wskazuje na naruszenie systemu ochrony statku. Powinno to być przedmiotem dochodzenia, by przeanalizować powód naruszenia ochrony i określić działania konieczne dla zapobieżenia dostania się blindy w przyszłości. Ponadto władze portowe mogą zatrzymać statek wchodzący do portu z pasażerami na gapę, z powodu naruszenia Kodu ISPS. Wymaga się zewnętrznych inspekcji ISPS i innych dodatkowych działań związanych ze zwolnieniem statku. Władze portowe narzucają na operatorów wymóg zatrudnienia dodatkowo prywatnych firm ochroniarskich na statkach, na których wykryto blindziarzy.

O każdym przypadku wykrycia pasażerów na gapę musi być poinformowana Administracja państwa bandery. W informacji takiej należy podać: datę i port dostania się na statek; kiedy i gdzie zostali wykryci; liczbę, narodowość i stan fizyczny pasażerów na gapę oraz zaplanowany port zdania, (jeżeli znaleziono ich na morzu i statek płynie do portu innego niż ten, gdzie nastąpiło wejście). Administracja ta powinna zostać poinformowana także wtedy, gdy pasażerowie na gapę będą zdawani ze statku i mogą być repatriowani, jak również, gdy władze portowe odmawiają pozwolenia na ich wyokrętowanie.

Kpt.ż.w. Bogusław Pająk

Skomentuj artykuł