Portal informacyjny dla polskich marynarzy

Dar Młodzieży – rejs pierwszy

Przed 30 laty na statku szkolnym „Dar Młodzieży” podniesiono banderę. W pierwszy rejs żaglowiec wypłynął pod dowództwem kpt. Tadeusza Olechnowicza, biorąc kurs na Falmouth. Tam odbywał się start do regat Cutty Sark Tall Ships Race. Na pokładzie „Daru” było 150 kadetów i 50 osób stałej załogi.

Statki nie dla grubasów

Z obserwacji kapitanów polskich jednostek wynika, że osoby z nadwagą, mającą negatywny wpływ na jakość pracy, zdarzają im się raz na dwa-trzy zamustrowania. Natomiast taki członek załogi, który ma nadwagę, ale nie wpływa ona na wykonywanie przez niego obowiązków, jest już praktycznie w każdym rejsie.

Blindziarze z portów Afryki

Ostatnio Administracje Morskie otrzymały wiele raportów o pasażerach na gapę z południowo i zachodnioafrykańskich portów ujawnionych na statkach będących w morzu, bądź podczas przeszukania statku przed odcumowaniem. Na podstawie obserwacji z otrzymanych raportów wykazano sposoby dostania się pasażerów na gapę się na statki.